Duomenų tvarkytojas: SIA „OXY HR“

Reg. Nr. 40103933169,
juridinis adresas: Tērbatas iela 74A, Ryga, LV-1001, Latvija,
el. paštas: info@oxyhr.eu

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – darbuotojų atrankos ir darbo jėgos paslaugos teikimas bei pradinio duomenų tvarkymo teisinis pagrindimas Jums sutinkant.

Turite teisę neteikti informacijos ir nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys, tačiau dalyvauti tolesnėje atrankoje negalėsite.

Duomenų valdytojo teisinis interesas tvarkyti Jūsų duomenis, esant būtinybei, yra susijęs su įrodinėjimo pareiga, taip pat savo komercinių interesų užtikrinimu. Nors savo sutikimą galite atšaukti bet kurią akimirką, duomenų valdytojo teisiniams interesams užtikrinti duomenys bus tvarkomi, kol atitinkamai situacijai įsigalios įstatymu numatyta senatis. Sutikimo atsisakymas taip pat neturi įtakos tvarkant duomenis iki atšaukimo akimirkos, t. y. praeityje atliktos veiklos, kurios remiasi Jūsų suteiktu sutikimu tvarkyti duomenis, negali būti keičiamos.

Asmens duomenų gavėjų kategorijos yra duomenų valdytojo tiesiogiai įgalioti asmenys: duomenų valdytojo darbuotojai, potencialūs darbdaviai, užimantys tam tikras pareigas, įskaitant esančius užsienyje, taip pat valstybines ir savivaldybių įstaigas bei pareigūnus ir, įstatyme numatytais atvejais, teismus. Tikslią informaciją, kas gavo Jūsų duomenis tam tikru laikotarpiu, taip pat kitą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus informaciją, kurią draudžia atskleisti įstatymas, galite gauti rašydami el. paštu: info@oxyhr.eu ir susitardami dėl tolesnių žingsnių.
Jūsų asmens duomenys nesiunčiami į šalis, esančias už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės zonos ribų.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi, kol bus pasiektas tikslas, t. y., kol bus užmegzti atitinkami teisiniai darbo santykiai, taip pat duomenų valdytojo teisiniams interesams užtikrinti laikotarpiu iki 10 metų, t. y. iki momento, kai baigsis įstatymu numatytas senaties terminas.
Visi duomenys tvarkomi dalyvaujant žmonėms.

Duomenų apsaugos specialistas: SIA „Intelligent Agency“, el. paštas: info@oxyhr.eu.
Remdamiesi Valstybinės duomenų inspekcijos interneto svetainėje www.dvi.gov.lv nurodyta tvarka, turite teisę pateikti skundą.

 

Polityka w zakresie plików cookie

Informacje dotyczące strony internetowej i jej administratora

Strona internetowa — www.oxyhr.eu.

Administrator — SIA „OXY HR”, nr rej. 40103933169, adres: Tērbatas iela 74A, Rīga, LV-1001, Łotwa, e-mail: info@oxyhr.eu, tel.: +371 24114200.

Czym są pliki cookie

Pliki cookie są niewielkimi plikami zapisywanymi na urządzeniu użytkownika, gdy podczas korzystania ze strony internetowej pobierane są konkretne treści. W plikach cookie zgromadzone są informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony, standardowe informacje dotyczące zapisów w dzienniku (adres IP, z którego dokonano połączenia, godzina połączenia i czas jego trwania) oraz informacje dotyczące działań wykonywanych na stronie.

Dlaczego pliki cookie są niezbędne i jakie funkcje pełnią pliki cookie

Jednym z rodzajów plików cookie są funkcjonalne i techniczne pliki cookie, bez których nie byłoby możliwe prawidłowe działanie strony. Strony internetowe działają bowiem w ten sposób, że nie zapamiętują statusów sesji. Nie mają one swojej pamięci, jeśli zatem użytkownik na przykład przegląda różne sekcje strony, nie jest rozpoznawany jako jeden i ten sam użytkownik. Pliki cookie umożliwiają rozpoznawanie użytkownika przez stronę internetową. Główną funkcją plików cookie jest więc umożliwienie serwerowi strony otrzymywanie informacji dotyczących sesji użytkownika, używanego języka, waluty itp. oraz zapewnienie właściwego działania strony. Do tej grupy należą również pliki cookie zapewniające możliwość zapamiętania wyboru akceptacji lub rezygnacji z analitycznych plików cookie, dzięki czemu wybór jest zapamiętywany bez każdorazowego pytania o akceptację plików cookie.

Kolejną grupę stanowią analityczne pliki cookie, które są niezbędne, aby umożliwić analizę korzystania ze strony internetowej. Na przykład w celu zrozumienia działań wykonywanych na stronie przez osoby odwiedzające, oraz ulepszenia i uczynienia strony bardziej przyjazną dla użytkowników, wykorzystywane są usługi z zakresu analizy postępowania osób odwiedzających zapewniane przez narzędzie Google Analytics Google Analytics, którego użytkowanie stanowi uzasadniony interes administratora, aby istnienie, rozwój i prowadzenie działalności było możliwe w warunkach społeczeństwa informacyjnego.

Wykaz poszczególnych plików cookie i czas ich istnienia dostępny jest tutaj. [link]

Dodatkowe informacje dotyczące analitycznych plików cookie

W przypadku analitycznych plików cookie wykorzystywana jest usługa analityczna Google inc. świadczona zgodnie z regulaminem świadczenia usług Google Inc. oraz regulamin świadczenie usługi Google Analytics , której celem jest dokonywanie oceny działań osób odwiedzających stronę i sporządzanie dotyczącego ich ogólnego podsumowania w interesach administratora. Możliwość identyfikacji użytkownika jest ograniczona do minimum, jednak powyższe działania nie zapewniają pełnej anonimowości danych.

Możliwość rezygnacji z plików cookie

Podczas pierwszej wizyty na stronie można zrezygnować z analitycznych plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w komunikacie o plikach cookie.

Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień przeglądarki, aby zrezygnować z nowych plików cookie, wyłączenia (usunięcia) obecnych plików lub otrzymywania za każdym razem informacji o przesłaniu nowych plików cookie na jego urządzenie. Czytaj dalej http://www.allaboutcookies.org/. Uprzedzamy, że stały zakaz stosowania plików cookie może powodować problemy z przeglądaniem poszczególnych stron internetowych.

Z korzystania z analitycznych plików cookie Google Analytics można także zrezygnować, pobierając i instalując dodatkowe narzędzie Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Narzędzie to kontaktuje się z Google Analytics JavaScript (ga.js), aby powiadomić, że informacji o wizycie na danej stronie internetowej nie należy przesyłać do Google Analytics. Uprzedzamy, że za użytkowanie powyższego narzędzia pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik i że odbywa się ono zgodnie z postanowieniami licencji właściciela narzędzia.

Zmiany polityki

Nasza polityka dotycząca plików cookie może zostać zmieniona w razie potrzeby. Aktualna wersja polityki dotyczącej plików cookie jest dostępna na stronie internetowej.

Ostatnie zmiany wprowadzono 23 sierpnia 2018 roku.

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie
Korzystamy z plików cookie w celu zapewnienia działania strony, personalizowania treści i analizowania przepływu naszych danych. Informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony, udostępniamy naszym partnerom zajmującym się analizą zachowań użytkowników, którzy mogą łączyć je z innymi udostępnianymi im lub zbieranymi przez nich podczas korzystania przez państwa z ich usług informacjami. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptują Państwo nasze pliki cookie. Czytaj dalej
Zostałem poinformowany/poinformowana o tym, że niektóre plik cookie są konieczne, jednak nie wyrażam zgody na korzystanie z analitycznych plików cookie.
Wyrażam zgodę na stosowanie plików cookie.
FUNKCJONALNE I TECHNICZNE PLIKI COOKIE

Niezbędne pliki cookie umożliwiają użytkowanie strony internetowej, zapewniając jej podstawowe funkcjonalności, na przykład nawigację i dostęp do bezpiecznych miejsc na stronie. Stron internetowa nie może funkcjonować prawidłowo bez tych plików cookie.

NAZWA USŁUGODAWCA CEL TERMIN ZACHOWYWANA WARTOŚĆ
CookieConsent oxyhr.lv Zachowuje informację dotyczącą tego, czy użytkownik zamknął komunikat o plikach cookie. 1 rok Tak/nie
pll_language oxyhr.lv Zapamiętuje ostatnio używany język. 1 rok Kod języka
PHPSESSID oxyhr.lv Dla funkcji przesyłania formularzy Sesja ID sesji

ID sesji

 

Niezbędne pliki cookie umożliwiają użytkowanie strony internetowej, zapewniając jej podstawowe funkcjonalności, na przykład nawigację i dostęp do bezpiecznych miejsc na stronie. Stron internetowa nie może funkcjonować prawidłowo bez tych plików cookie.