Vastutav töötleja: SIA OXY HR

Reg-kood 40103933169,
juriidiline aadress: Tērbatas iela 74A, Riia, LV-1001, Läti,
e-post: info@oxyhr.eu

Isikuandmeid töödeldakse töötajate värbamise ja tööjõuga varustamise teenuse osutamiseks ning andmete töötlemise esialgne õiguslik alus on teie nõusolek.

 

Teil on õigus mitte nõustuda andmete töötlemisega ja teavet mitte esitada, kuid sel juhul ei ole teie edasine osalemine värbamises võimalik.

 

Vastutava töötleja õigustatud huvi töödelda teie andmeid tuleneb tõendamiskohustusest võimaliku nõude korral, samuti tema ärihuvide tagamisest. Kuigi teil on õigus oma nõusolek millal tahes tagasi võtta, töödeldakse isikuandmeid vastutava töötleja õigustatud huvide tagamiseks kuni vastava olukorra kohta seaduses määratud tähtajani. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta ka kuni tagasivõtmise hetkeni toimunud andmete töötlemist, st minevikus tehtud toiminguid, mille aluseks oli teie antud nõusolek andmete töötlemiseks, ei saa muuta.

 

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad on: vastutava töötleja otseselt volitatud isikud – vastutava töötleja töötajad, potentsiaalsed tööandjad – esitatud vabade töökohtade pakkujad, sealhulgas välisriikides asuvad, samuti riigi- ja omavalitsuse asutused ja ametiisikud ning kohus seadusega sätestatud juhtudel. Täpset teavet selle kohta, kes on teatud ajavahemikul teie andmeid saanud, samuti muud teie isikuandmete töötlemisega seotud teavet, välja arvatud andmeid, mille avaldamist keelab seadus, võite saada, kui kirjute e-posti aadressil info@oxyhr.eu ja lepite kokku edasistes toimingutes.

Teie isikuandmeid ei saadeta väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki.

 

Teie isikuandmeid säilitatakse kuni eesmärgi saavutamiseni, st kuni vastava töösuhte loomiseni, samuti vastutava töötleja õigustatud huvide tagamiseks kuni 10 aastat, st kuni seadusega sätestatud tähtaja möödumiseni.

Kogu andmete töötlemine toimub inimese vahendusel.

 

Andmekaitseametnik: SIA Intelligent Agency, e-post: info@oxyhr.eu

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsiooni veebisaidil www.dvi.gov.lv kirjeldatud viisil.

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Veebisaidi ja vastutava töötleja andmed

Veebisait – www.oxyhr.eu

Vastutav töötleja – SIA OXY HR, rg-kood 40103933169, aadress: Tērbatas iela 74A, Riia, LV-1001, Läti, e-post info@oxyhr.eu, telefon +371 24114200

Mis on küpsised

Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse veebisaidi kasutamisel konkreetse sisu allalaadimise ajal kasutaja seadmesse. Küpsistega kogutakse teavet veebisaidi kasutamise kohta. Selleks kogutakse standardseid logiandmeid (ühenduse IP-aadress, ühenduse loomise aeg ja selle kestus) ja teavet veebisaidil tehtud toimingute kohta.

Miks on küpsised vajalikud ja millised on nende ülesanded

Üks rühm küpsiseid on funktsionaalselt ja tehniliselt vajalikud küpsised, ilma milleta ei ole võimalik veebisaidi igakülgne toimimine, sest nendeta ei salvesta veebisait sessiooni andmeid ega mäleta näiteks seda, kui kasutaja on vaadanud veebisaidi jaotisi, ning ei tunne varasemat kasutajat ära. Küpsised võimaldavad veebisaidil tagasi pöördunud kasutaja ära tunda. Nii on küpsiste peamine ülesanne võimaldada veebisaidi serveril saada teavet kasutaja sessiooni, kasutatava keele, valuuta jmt kohta ning tagada veebisaidi igakülgne toimimine. Nende küpsiste hulka kuuluvad ka sellised, mis tagavad, et teie valik analüütilised küpsised lubada või neist loobuda salvestatakse, nii et teilt ei küsita iga kord üle, kas te nõustute küpsistega.

Teine küpsiste rühm on analüütilised küpsised, mis aitavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Näiteks selleks, et mõista külastajate toiminguid veebisaidil ning võimaldada nii veebisaidi parandamist ja kasutajatele mugavamaks muutmist, kasutatakse veebisaidi külastajate tegevuse analüüsimise teenust, mida osutatakse vahendiga Google Analytics. Selle kasutamine on vastutava töötleja õigustatud huvides, et tal oleks infoühiskonna tingimustes võimalik eksisteerida ning oma äritegevust läbi viia ja arendada. Teil on õigus analüütilistest küpsistest keelduda. Sel juhul salvestatakse teie seadmesse ainult funktsionaalseid küpsiseid, ilma milleta ei ole võimalik veebisaidi toimimine.

Konkreetsete küpsiste loendit ja nende kehtivusaega vt siit. [link]

Lisateave analüütiliste küpsiste kohta

Analüütiliste küpsiste kasutamine toimub Google Inc. analüüsiteenuste abil, mida osutatakse vastavalt Google Inc. teenuste tingimustele ja Google Analyticsi teenuste tingimustele ning mille eesmärk on hinnata veebisaidi külastajate toiminguid ja koostada selle kohta vastutava töötleja huvides koondaruanne. Teie tuvastamise võimalused on minimaalsed, kuid andmete täielikku anonümiseerimist nimetatud tegevused ei taga.

Analüütilistest küpsistest keeldumise võimalused

Analüütilistest küpsistest on võimalik esimesel korral keelduda vastava valiku tegemisega veebisaidi teates küpsiste kohta.

Te võite muuta brauseri seadeid, et loobuda uutest küpsistest, lülitada välja (kustutada) olemasolevad või saada iga kord teade uute küpsiste saatmisest oma seadmesse. Lähem teave: http://www.allaboutcookies.org/. Hoiatame, et küpsistest püsivalt keeldumine võib mõne veebisaidi vaatamisel probleeme tekitada.

Google Analyticsi analüütilistest küpsistest keeldumiseks on teil võimalik laadida alla ja paigaldada ka lisa Google Analytics Opt-out Browser Add-on. See võtab Google Analyticsiga  JavaScripti abil (ga.js) ühendust ja teatab, et vastava veebisaidi külastamise kohta ei tohi Google Analyticsile teavet saata. Hoiatame, et selle lisa kasutamine toimub ainult teie vastutusel ja lisa omaniku litsentsi tingimustele.

Põhimõtete muudatused

Me võime oma küpsiste kasutamise põhimõtteid vajadusel muuta. Küpsiste kasutamise põhimõtete aktuaalne versioon on avaldatud veebisaidil.

Viimased muudatused on tehtud 23. augustil 2018.

See veebisait kasutab küpsiseid
Me kasutame küpsiseid, et tagada veebisaidi toimimine, pakkuda isikustatud sisu ja analüüsida oma andmevoogu. Me jagame teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaiti, oma kasutajate käitumise analüüsiga tegelevate partneritega, kes võivad seda seostada muu teabega, mida te neile nende annate või mida nad koguvad, kui te kasutate nende teenuseid. Meie veebisaidi kasutamist jätkates nõustute te meie küpsistega Loe veel
Olen teadlik, et osa küpsiseid on veebisaidi kasutamiseks vajalikud, kuid ma keeldun analüütiliste küpsiste kasutamisest.
Ma nõustun küpsiste kasutamisega.
FUNKTSIONAALSED JA TEHNILISED KÜPSISED

Vajalikud küpsised aitavad muuta veebisaiti kasutatavaks, tagades põhiliste funktsioonide toimimise, näiteks navigeerimise ja juurdepääsu veebisaidi turvatud osadele. Ilma nende küpsisteta ei saa veebisait korralikult toimida.

NIMETUS TEENUSEPAKKUJA EESMÄRK TÄHTAEG SALVESTATUD VÄÄRTUS
CookieConsent oxyhr.lv Säilitab teavet selle kohta, kas kasutaja on avanud teate küpsiste kohta 1 aasta Jah/ei
pll_language oxyhr.lv Peab meeles viimast kasutatud keelt 1 aasta Keele kood
PHPSESSID oxyhr.lv Vajalik vormide saatmise toimimiseks Sessioon Sessiooni ID

Vajalikud küpsised aitavad muuta veebisaiti kasutatavaks, tagades põhiliste funktsioonide toimimise, näiteks navigeerimise ja juurdepääsu veebisaidi turvatud osadele. Ilma nende küpsisteta ei saa veebisait korralikult toimida.