This site uses cookies to improve user experience and optimize its performance. By continuing to use this site, you agree to use cookies for use on this website. Read more

Ansök och få ett stabilt, välbetalt arbete i Skandinavien

Våra arbetsförmedlingstjänster är kostnadsfria för arbetssökande

Lediga jobb

MONTERING AV MÖBLER

We offer: Remuneration of 13 € / h, net Living place 150 EUR / month The first ferry trip to Sweden is paid Work in Gothenburg

MURARE

We offer: Remuneration of 14 € / h, net Living place 150 EUR / month The first ferry trip to Sweden paid Work in Gothenburg

PLÅTSLAGARE

Vi erbjuder: Långvarigt och  heltidsarbete Kostnader för mat och husrum - 150 euro per månad Betald färjebiljett till Sverige Arbetskläder Tidsplan: En månad i Sverige, en  vecka i  Lettland En  stabil  arbetslön  14€/h efter skattbetalning  (som utkommer varannan vecka)

TAKLÄGGARE

We offer: Long-term work Living costs 150 € / month Work clothes Work schedule: 1-2 months in Sweden - 1 week home Stable remuneration 14 € / h after tax (every two weeks)

Fakta om företaget

Bara vita jobb

Mer än 100 tusen € i årliga skattebetalningar

300 + nöjda anställda

70 % av dessa på rekommendation av våra egna

Hjälp med att lösa viktiga frågor

Fördelar med att arbeta i Sverige och Finland

LAND ZVIEDRIJĀ SOMIJĀ
Arbetsgivare Lettlands företag Finlands företag
Alla skatter betalda I Lettland I Finland
Timlön (efter skatt) 14-16 eur/timme 9,50 – 15,50 eur/timme
Lön Varannan vecka Varannan vecka
Övertid  Ja Nej
Arbetsvillkor Objekt Objekt eller fabrik
Båtbiljetter Ombesörjer Ombesörjer
Boendekostnader 150 eur/månad 200 eur/månad

Vad väntar du på?

Sök ett jobb utomlands

ANSÖK